Archive for November, 2020

PRIMJENA EKO TESTA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO

Nov 30 2020

U sklopu projekta „Misli o prirodi!“, koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska, Regionalni centar za obrazovanje…

ONLINE RADIONICI „PRIMJENA EKO TESTA U STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO“

Nov 26 2020

Kanton Sarajevo ima najviše registrovanih automobila  po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini – ukupno 157.812 registrovanih vozila u 2019. godini, odnosno…

Online Conference: Energy Transition Advocacy Programme in Albania

Nov 20 2020

The Online Conference “Energy transition advocacy programme in Albania” was held in the online environment on November 13, 2020. The event was organised within the…

Atlas: Energetska tranzicija u Bosni i Hercegovini

Nov 16 2020

Razvoj energetike u Bosni i Hercegovini se nalazi na raskrsnici kada je bitno odlučiti kako ga usmjeriti. Odluka o tome da li…

Novembarski info dani građanske energije u vašem gradu

Nov 05 2020

„EnTraL – Energetska Tranzicija na Lokalnom nivou“ je projekat koji finansira njemačka Fondacija Heinrich Böll – Ured za Bosnu i Hercegovinu, a…

Istraživanje o cirkularnoj ekonomiji

Nov 04 2020

Circular Economy Beacons je međunarodni projekat koji za cilj ima kreiranje jedinstvenog ekosistema koji će podržati inovacije i implementaciju cirkularne ekonomije. Osnovna…

Online conference “Energy transition advocacy programme in Albania” – November 13, 2020

Nov 04 2020

Dear Colleagues and Partners, The Regional Education and Information Centre for sustainable development in South East Europe (REIC) and the Heinrich Böll…