SENO – SEla Nultog Otiska

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu REIC je u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll osmislio projekat pod nazivom SEla Nultog Otiska-SENO kroz koji u okviru nekoliko aktivnosti promoviše okolinsku održivost u turističkom sektoru, sa akcentom na eko turizam.

Bosna i Hercegovina je zemlja sa značajnim potencijalom za razvoj turizma. Njen geografski položaj, topografija, bogata historija, brojni prirodni i historijski spomenici, njena kultura, otvorenost i blizina Evropskoj uniji omogućili su intenzivniji razvoj turizma, a naročito u periodu poslije 2010. godine. Turizam u Bosni i Hercegovini doživljava značajan rast posljednjih godina u smislu broja turističkih dolazaka i noćenja. U BiH sve više postaje aktuelan eko turizam sa brojnim eko selima koji nude jedinstven ambijent i turističku ponudu, koji bi kao takav trebao biti zasnovan na principima održivog razvoja. Eko turizam akcenat stavlja na očuvanje prirode i tradicijske kulture stvaranjem ekonomske koristi lokalnim zajednicama, te na podizanje svijesti lokalnog stanovništva i turista o potrebi zaštite prirodnih i kulturnih dobara.

Međutim, kako u BiH do sada nije uspostavljen sistem označavanja turističkih kapaciteta u pogledu uticaja na okolinu, kao npr. cirkularnosti, potrošnje energije i emisija u zrak, u praksi su česti primjeri manipulacije, odnosno takozvanog greenwashing-a (često prevedeno kao ekomanipulacija). Dodatno, nema dostupnih istraživanja o ugljičnom otisku turističkih kapaciteta, uključujući eko sela i ne vrše se analize tzv. sive energije utrošene prilikom izgradnje smještajnih objekata, tj. energija koja je materijalizirana u konstruktivnim i drugim elementima ovih objekata. Predstavnici mnogih eko sela, svoja sela promovišu kao okolinski prihvatljiva, niskougljična i održiva sela, a da to zapravo nisu ili nisu u potpunosti. Ovo se naročito negativno odnosi na turiste koji su spremni i više da plate da bi njihov sveukupni okolinski otisak bio manji.

Ciljne grupe i učesnici projekta su:

– Predstavnici eko sela (vlasnici, menadžeri) turističkih kapaciteta,
– Turisti,
– Predstavnici vlasti nadležnih za energiju i okoliš.
Teme koje će se obraditi kroz seminar:
– Energijsku održivost,
– Primjenljive tehnologije obnovljivih izvora energije za eko sela,
– Analiza potreba za energijom,
– Uvođenje sistema upravljanja energijom,
– Benefiti i načini finansiranja,
– Implementiranje mjera cirkularne ekonomije.