Smjernice za reagovanje u vezi funkcionisanja energijskog sistema Kantona Sarajevo u uslovima energijske krize – zima 2022/23

Efekti energijske krize, koja je u Evropi u punom jeku, dodatno su postali izraženi početkom sezone grijanja. Situacija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Kantonu Sarajevo nije najbolja kada je riječ o mogućim mjerama koje za cilj imaju smanjenje energijske krize. Osnovni efekti koje bi kriza mogla izazvati su:

  • povećanje cijene energenata,
  • poteškoće u snabdijevanju nekim energentima i
  • mogući prekid u snabdijevanju zemnim gasom.

Obzirom na tokove energijske krize, neizvjesno je kako će se kriza odraziti na Bosnu i Hercegovinu u narednim godinama, ali je vrlo bitno da građani spremnu dočekaju događaje vezane za nabrojane moguće scenarije. Osnovni načini na koje građani mogu doprinijeti očuvanju energije uz željenu ambijentalnu temperaturnu ugodnost su: efikasno koristiti električnu energiju i zemni gas, efikasno i malozagađujuće spaljivati ugalj i drvo. Posebno je važno smanjiti gubitke energije u prostoru, osigurati priliv energije iz prirode, a moguće je i smanjiti ambijentalni standard (sniziti željenu temperaturu u prostoru). Osnovni postulat je da je uvijek moguće organizacionim i tehničkim mjerama smanjivati troškove korištenja energije, a pri istom konforu grijanja.

U slučaju da veliki broj građana odluči da se grije koristeći električnu energiju, gotovo je sigurno da će se pojaviti problemi u elektroenergetskoj mreži obzirom da nije projektovana za takav prelazak. Bosna i Hercegovina ima kapacitet da proizvede dovoljne količine električne energije za sve svoje potrebe i za izvoz, ali distribuciona mreža nema dovoljno kapaciteta ukoliko bi veliki broj domaćinstava odlućio da se grije elekričnom energijom. Iz svih nabrojanih aspekata, bitno je naučiti koristiti sve izvore energije na efikasan način. U priručniku koji je razvijen u okviru projekta date su detaljne smjernice za građane u vezi efikasnog korištenja energije.

Uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju i potrebu za jasnim  pregledom troškova za nadolazeću zimsku sezonu, u okviru projekta „Smjernice za reagovanje u vezi funkcionisanja energijskog sistema Kantona Sarajevo u uslovima energijske krize – zima 2022/23“ razvijen  je  jednostavan kalkulator gdje je moguće provjeriti troškove korištenja energije za slučaj korištenja različitih kombinacija uređaj – energent. Na osnovu odabira vrste  energenta i uređaja za loženje te upisa godišnjeg utroška novčanih  sredstava za energent program računa količinu toplotne energije koju korisnik dobije loženjem odabranog energenta, te emisije ugljendioksida, sumpornih oksida i čvrstih čestica. Nakon toga  moguće je uporediti trenutni i  alternativni načina grijanja  sa stanovišta godišnjeg troška, emisija ugljendioksida te emisija zagađujućih materija u zrak.

Projekat je realizovao Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC  uz podršku Fondacije Heinrich Böll u Sarajevu.

Priručnik „Smjernice za reagovanje u vezi funkcionisanja energijskog sistema Kantona Sarajevo u uslovima energijske krize – zima 2022/23“ dostupan je na link