Archive for September, 2022

Poziv za učešće na seminaru o postizanju energijske održivosti i klimatske neutralnosti etno i eko sela u Bosni i Hercegovini

Sep 26 2022

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC u saradnji sa Fondacijom Heinrich Boell poziva predstavnike…