Archive for December, 2018

Kreirana “Mapa puta niskoemisionog razvoja na lokalnom nivou”

Dec 10 2018

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) u saradnji sa njemačkom Fondacijom Heinrich Böll provodi projekat LEMDEL…

World cafe „Energija u rukama građana

Dec 10 2018

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Evropu (REIC), 06.12.2018. godine u okviru projekta Energetske zadruge u BiH…