Archive for July, 2018

Uspješno okončan projekat “Uzgoj biomase na deponijama jalovine rudnika uglja u Federaciji BiH – UBIR”

Jul 20 2018

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi (REIC), je u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije…

Uspješno okončana 14. regionalna ljetna škola “Planiranje niskoemisionog razvoja”

Jul 12 2018

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi (REIC), je u saradnji sa GIZ Otvorenim regionalnim fondom za…