Archive for November, 2021

U susret energetskom zaokretu (2)

Nov 30 2021

U drugoj polovini projekta emitovane su još četiri edukativne emisije iz serijala održiva energetska tranzicija, čime je ujedno i kompletiran serijal POKRENI…

EduFootprint Plus, ključni projekat za unapređenje upravljanja energijom i resursima u javnim zgradama

Nov 26 2021

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC je neprofitna nevladina organizacija, osnovana u Sarajevu 2005. godine. Glavni ciljevi…

U susret energetskom zaokretu (1)

Nov 02 2021

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC implementira projekat POKRENI SE: Preuzmi inicijativu i pOKRENI obnovljivu energiju u…