Uspješno okončan projekat “Uzgoj biomase na deponijama jalovine rudnika uglja u Federaciji BiH – UBIR”

20th July 2018
Nihad

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi (REIC), je u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH  uspješno realizovao projekat „Uzgoj biomase na deponijama jalovine rudnika uglja u Federaciji BiH – UBIR“. Projekat je uspješno prezentovan 13.07.2018. pred predstavnicima  državnih i entitetskih ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša, nevladinih organizacija, privrednih komora i dr.

Projekat je u nekoliko segmenata usklađen sa nacionalnim strategijama, politikama i programima (NEAP, KEAP, LEAP,  Strategija zaštite okoliša FBIH, Stategija zaštite voda itd.).

Misija ovakvog projekta je i produbljivanje sektorskih znanja kroz multidisciplinarni pristup koji daje inovativna rješenja na prevazilaženju barijera za korištenje obnovljive energije .

Biomasa kao obnovljivi izvor energije i u uslovima BiH mogla bi da ima veoma važnu ulogu, a posebno naglašavamo značaj i mogućnosti uzgoja energetskih usjeva na deponijama jalovišta rudnika mrkog uglja. Tako je projekat uključivao sadnju miskantusa na odabranoj lokaciji rudnika u Kaknju (Površinski kop Vrtlište)

Dobijeni rezultati pokazuju da postoji potencijal u brzorastućim energijskim usjevima. Ovi usjevi mogu doprinijeti čišćoj proizvodnji energije, a pored toga doprinose rekultivaciji zemljišta lošeg kvaliteta i smanjenju emisija stakleničkih gasova.

 

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *