Priručnik “Energetske zadruge u BIH”

16th September 2013
Nihad

U sklopu projekta ENZA (ENergetske ZAdruge u BiH) izrađen je i Priručnik o energetskim zadrugama u BiH koji je kreiran na način da čitaocu pruži osnovne informacije o tome kako koncept energetskih zadruga može da funkcioniše, ali on ne treba da bude ograničavajući, već treba da podstiče na razmišljanje i iznalaženje drugih i boljih načina nego što su ovdje prikazano. Cilj Priručnika je ukazati na osnove principa zadrugarstava i kako se koncept energetskih zadruga može koristi za lokalni ekonomski razvoj korištenjem lokalnih obnovljivih izvora energije, te pokazati uspješne primjere iz EU i regije kako bi se potakao razvoj sličnih projekata u Bosni i Hercegovini.

PRIRUCNIK O ENERGETSKIM ZADRUGAMA

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *