Pravo na grad i održivi razvoj

19th September 2023

Urbane sredine diljem svijeta suočavaju se s izazovima rasta i razvoja koji postavljaju pitanja o pristupu resursima, pravdi i održivosti. Ovaj rad istražuje ključne koncepte koji se tiču pitanja  prava na grad, pravde za prostor i društvenih nejednakosti i njihove povezanosti s ciljevima održivog razvoja.

U današnjem urbanom kontekstu, brzi procesi urbanizacije i transformacije gradova stvaraju potrebu za kritičkim razmatranjem načina oblikovanja i upravljanja urbanim prostorima. Pravo na grad, kao koncept koji naglašava pravo građana na sudjelovanje u oblikovanju svojih gradova, postaje ključno u osiguravanju inkluzivnog i održivog urbanog razvoja. Pravda za prostor, s druge strane, bavi se raspodjelom resursa i pristupom urbanom prostoru kako bi se osigurala pravedna i jednaka prilika za sve građane.

Ovaj rad će analizirati kako ovi koncepti utječu na održivi razvoj gradova, kako su povezani s Ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals SDG) UN-a  i kako doprinose stvaranju inkluzivnih, pravednih i održivih urbanih sredina. Kroz analizu ovih tema, ovaj rad će istražiti kako se može postići bolji urban razvoj koji promiče dobrobit svih građana, bez izuzetka.

Kompletan dokument PRAVO NA GRAD I ODRŽIVI RAZVOJ pročitajte OVDJE.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *