Policy Brief: Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

20th December 2019
Arijana Šuvak

Zrak u Kantonu Sarajevo je već duži niz godina veoma zagađen. Uzroci takvog stanja su mnogobrojni, a najvidljiviji su u katastru emisija zagađujućih materija u kojem se vidi trend rasta emisija (naročito čvrstih čestica). Postojeći podaci o mjerenju kvaliteta zraka se nedovoljno koriste. Njihova primarna svrha treba da bude kalibriranje disperzionog modela i praćenje kvaliteta zraka u realnom i integrisanom vremenu. Jedino se korištenjem adekvatnog disperzionog modela koji je kalibriran pomoću mjerenja, mogu pratiti i verificirati efekti mjera na smanjenju zagađenosti zraka, kako u periodima prekomjerne zagađenosti tako i dugoročno (višegodišnji trend). Korištenje jednog ovakvog modela je neophodno kod planiranja svih novih izvora emisije, pri čemu model služi kao alat koji će reći pod kojim uslovima se nešto može graditi, a ne da li će se graditi ili ne.

Prilikom planiranja razvoja Kantona neophodno je u obzir uzeti aspekt uticaja na kvalitet zraka. Gradnja novih objekata povećava otpor strujanju zraka, pa je provjetravanje slabije. Zbog toga, prilikom donošenja prostornih i regulacionih planova potrebno je vršiti modeliranje uticaja planiranih zahvata na strujanje zraka. To je moguće uraditi korištenjem specijalizovanih modela. Pri čemu, model optimizira planirani zahvat tj. daje rješenje koje će minimalno uticati na kvalitet zraka.

Kako bi se pouzdano odredio udio pojedinih izvora emisija na zagađenost zraka neophodno je provoditi specifična mjerenja u specifičnim meteorološkim uslovima. Na primjer za vrijeme temperaturne inverzije neophodno je vršiti uzorkovanje kvaliteta zraka na različitim visinama od tla, u naseljima (koja imaju različite načine grijanja), neposredno pored saobraćajnica itd. Pored navedenih aktivnosti, za uspješno upravljanje kvalitetom zraka neophodno je uključivanje nižih i viših nivoa vlasti, pojedinih ministarstava, inspekcijske uprave, stručnih tijela, organizacija zdravstvene zaštite itd. Njihovim sistemskim uključivanjem i definisanjem odgovornosti, obaveza i prava uz jasne procedure poduzimanja prethodno definisanih mjera i načina izvještavanja o njihovoj provedbi uspostavio bi se sistem upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo.

Kao glavni problem u ovoj oblasti u Kantonalnom planu zaštite okoliša za naredni petogodišnji period, konstatovan je nedostatak institucionalnih, stručnih i kadrovskih kapaciteta, kao i nedovoljna opremljenost i korištenje savremenih okolišnih tehnologija u oblasti upravljanja kvalitetom zraka.

Fondacija Heinrich Böll Sarajevo je finansijski podržala izdavanje publikacije.

Autori su prof. dr. Azrudin Husika i Vedad Suljić.

Publikaciju možete preuzeti ovdje: Policy Brief – Prioritetne mjere za unapredjenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *