POKRENI SE Newsletters

20th October 2021
Arijana Šuvak

POKRENI SE: Preuzmi inicijativu i pOKRENI obnovljivu energiju u Svojoj lokalnoj zajEdnici je projekat koji implementira Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC uz podršku Fondacije Heinrich Böll.

Građanima je većinom poznata samo finalna energija (npr. električna energija) koje im je neophodna za svakodnevne potrebe (grijanje i hlađenje, osvjetljenje i rad električnih aparata, kuhanje i grijanje vode). Proces dobivanja te iste energije dosta im je nepoznat, kao i proces transformacije energije iz jednog oblika u drugi koji predstavlja izuzetno resursno opterećen proces. Ovo je najveći razlog zašto bi građani trebali poznavati osnove energetskog sistema i važnost stvaranja uštede energije. Stoga je osnovni cilj projekta promovirati koncept održive energije i borbe protiv klimatskih promjena široj javnosti u Bosni i Hercegovini.

Veliki broj svjetskih ekonomija, a posebno razvijene evropske zemlje u potpunosti se okreću planovima za dostizanje karbonske neutralnosti i intenzivnom razvoju obnvoljivih izvora energije. Bosna i Hercegovina, iako je članica Energetske zajednice i potpisnik je nekoliko značajnih sporazuma prema kojim koji bi trebala da smanji korištenje fosilnih goriva, u praksi ne pokazuje dovoljnu opredijeljenost ka niskokarbonskom razvoju. Dekarbonizacija energetike i digitalizacija predstavljaju temelj četvrte industrijske revolucije, a ovom procesu se Bosni i Hercegovini može priključiti samo ako usvoji savremeni koncept razvoja.

Više o klimatskim promjenama, energetskom siromaštvu, tranziciji prema obnovljivim izvorima energije i niskokarbonskom razvoju možete pročitati u narednim publikacijama:

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *