Misli o prirodi!: Unapređenje provođenja tehničkih pregleda motornih vozila na području Kantona Sarajevo

6th August 2020
Arijana Šuvak

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala. Projekat je zasnovan na 5 komponenti: Zagovaranje, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi i Eko mediji. Više o projektu možete pročitati na linku https://mislioprirodi.ba/.

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC je u okviru projekta “Misli o prirodi!” dobio finansijsku podršku za provođenje projektne aplikacije “Unapređenje provođenja tehničkih pregleda motornih vozila na području Kantona Sarajevo”.

Vrsta granta: Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Područje djelovanja: Kanton Sarajevo

Cilj projekta: Analizirati dosljednost i način ispitivanja izduvnih gasova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled na području Kantona Sarajevo.

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Opis projekta: U cilju smanjenja uticaja štetnih gasova i čestica na okolinu, prema novom pravilniku od 1. januara 2017. godine u svim stanicama za tehnički pregled vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sklopu obavljanja redovnog tehničkog pregleda, vrši se i ispitivanje sadržaja izduvnih gasova motornih vozila – tzv. EKO test. Prelazni period je trajao tri godine, a od 1. januara 2020. godine, svako vozilo mora zadovoljiti zahtjeve o kvaliteti izduvnih gasova i navedeni test postaje eliminatoran.

Značajan broj vozila u Bosni i Hercegovini ne zadovoljava norme EKO testa, ponajviše zbog nekorištenja katalizatora, ali se u praksi ipak dešava da uspješno obavljaju tehničke preglede i kao takvi saobraćaju.

Obzirom da se u izradi katalizatora koriste plemeniti metali, cijena novih ali i polovnih katalizatora je izrazito visoka, te se vozači često odlučuju da ih uopšte ne koriste. Posljedice uklanjanja katalizatora su veće emisije zagađujućih materija u zrak i posljedično zagađivanje zraka, te veća potrošnja goriva što na indirektan način dodatno utiče na prvu stavku. Osnovni cilj projekta je analizirati dosljednost i način ispitivanja izduvnih gasova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled Kantona Sarajevo. Ovim će se kreirati baze stanica tehničkih pregleda i servisa motornih vozila, te na osnovu različitih anketa ustanoviti da li se novi pravilnik primjenjuje na odgovarajući način, obzirom da su vozila do početka 2020. godine prolazila tehnički pregled bez obzira na sadržaje izduvnih gasova.

Analizom će biti obuhvaćena struktura postojećeg stanja motornih vozila u Kantonu Sarajevo, sa fokusom na vozila koja nemaju katalizator. Procijenit će se koliki uticaj na kvalitetu zraka imaju posmatrane grupe vozila i šta bi značilo za kvalitet zraka, dovesti ovaj sektor pod kontrolu. Ciljne grupe projekta su stanice tehničkih pregleda motornih vozila, servisi, vozači, relevantna ministarstva i inspekcije na području Kantona Sarajevo.

Projekat je specifičan, obzirom da se prelazi na rigoroznije faktore ispitivanja vozila, koji će sigurno imati uticaj na kvalitet zraka i buduću strukturu saobraćaja u Kantonu Sarajevo. Postoji mogućnost ograničene saradnje stanica za tehnički pregled i servisa motornih vozila uzorkovano raznim faktorima. Očekuje se da projekat već na samom startu primjene novog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, ustanovi dosljednosti primjene i potencijalne probleme koji se javljaju. Cilj je da se javnost upozna i edukuje o značaju EKO testa, posljedicama emisija štetnih materija trenutne strukture saobraćaja i potencijalnom smanjenju zagađivanja zraka.

                     

                        

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *