Istraživanje o poznavanju uticaja na okoliš u okviru projekta “Prenošenje EduFootprint modela u javne objekte na području mediteranskih zemalja”

22nd October 2021
Arijana Šuvak

Nevladina organizacija REIC Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in South-East Europe iz Sarajeva (BiH), u okviru projekta “Prenošenje EduFootprint modela u javne objekte na području mediteranskih zemalja”, provela je istraživanje o poznavanju vlastitog uticaja na okoliš, koji svaki pojedinac – zaposleni i posjetilac javnih objekata, ostvaruje kroz svakodnevne aktivnosti i ponašanje u javnim objektima. Istraživanje je provedeno na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije.

I pored činjenice da uglavnom nisu bili sigurni da li su upoznati s pojmom “okolinski otisak”, čak 64% ispitanika su prepoznali pojam okolinskog otiska kao “indikator koji mjeri potencijalni uticaj na okoliš bilo kojeg proizvoda, procesa ili usluge, koristeći specifične indikatore uticaja, poput emisije stakleničkih gasova, potrošnju vode, potrošnju resursa.

Čak 89% ispitanika smatra da je izuzetno važno smanjiti uticaj na okoliš, kroz veće posvećivanje pažnje u svakodnevnom ponašanju. Dok su s jedne strane veoma upoznati s mogućnostima ostvarivanja ušteda u potrošnji energije, goriva i vode, te mogućnostima smanjenja proizvodnje otpada, ispitanici u mnogo manjoj mjeri vide mogućnost uštede u izboru sredstava za prevoz, a posebno u mogućnosti upotrebe proizvoda koji imaju manji uticaj na okoliš ili eventualnoj ponovnoj upotrebi proizvoda (“reuse”). Shodno tome, i u svom domu većina ispitanika više obraća pažnju na moguće uštede u potrošnji energije, vode i goriva, dok se na ostale moguće uštede uglavnom ne obaziru. Što se tiče ponašanja u javnim objektima, ispitanici se uglavnom trude da smanje proizvodnju otpada, dok im je najmanje bitna upotreba proizvoda koji imaju manji uticaj na okoliš.

Većina ispitanika u javnom objektu koji najčešće posjećuje nije upoznata s informacijom o  postojanju, odnosno nepostojanju sistema za praćenje uticaja na okoliš, koji se odnosi na bilo koji od mogućih uticaja. Ovo nam daje jasnu sliku o globalnoj osvještenosti i značaju koji se pridaje ovom pitanju u javnim ustanovama. Ispitanici bi većinom željeli imati dostupne javne informacije, koje bi bile prezentovane kroz informativne brošure, informativne ekrane postavljene u zajedničkim prostorima objekta ili kroz aplikaciju posvećenu unapređenju vlastitog svakodnevnog ponašnja u svrhu ostvarivanja ušteda u javnim objektima. 

Partnerske organizacije uključene u projekat su provele identično istraživanje na području Italije, Slovenije i Hrvatske. Upoređivanjem podataka za sva područja koja su obuvaćena istraživanjem, dolazimo do zaključka da posjetioci/korisnici javnih prostora na svim ovim područjima najmanje obraćaju pažnju na prevoz, upotrebu proizvoda koji imaju manji uticaj na okoliš ili ponovnu upotrebu proizvoda. U svakom slučaju, stanje u Bosni i Hercegovini je nešto nepovoljnije u ostalnim zemljama. Svaki pojedinac je još uvijek usmjeren prvenstveno na uštede koje se odnose na osnovne resurse: vodu, energiju i prozvodnju otpada.

Pitanje:

Ocijenite vrijednostima od 1 do 5: u kojoj mjeri  u toku posjete javnom objektu (školi, biblioteci, bolnici, itd.) pridajete pažnju ponašanju prema energiji!

Pitanje:

Ocijenite vrijednostima od 1 do 5: u kojoj mjeri  u toku posjete javnom objektu (školi, biblioteci, bolnici, itd.) pridajete pažnju ponašanju prema prevozu!

Pitanje:

Ocijenite vrijednostima od 1 do 5: u kojoj mjeri  u toku posjete javnom objektu (školi, biblioteci, bolnici, itd.) pridajete pažnju izboru proizvoda s manjim uticajem na okoliš!

Na osnovu kompletnih rezultata istraživanja možemo zaključiti da su potrebni daleko veći napori u zagovaranju i informisanju javnosti o ovoj tematici, da je potrebno mnogo više zajedničkog rada na globalnom i lokalnom nivou, kako bi se i javnost upoznala s mogućnostima koje se nude za unapređenje i moguće uštede, a sve u  cilju smanjenja okolinskog otiska. Uz to, neophodno je i zagovaranje i promicanje pozitivnih praksi kod svih zainteresiranih strana, na svim nivoima vlasti, a uz korištenje svih mogućnosti savremenih tehnologija.

Osnovni cilj projekta projekta “Prenošenje EduFootprint modela u javne objekte na području mediteranskih zemalja” (EduFootprint Plus) upravo i jeste unapređenje kapaciteta javne vlasti, na lokalnom i državnom nivou, kako bi se izračunao ekološki otisak izazvan aktivnostima unutar javnih ustanova.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *