Energetska tranzicija na lokalnom nivou – EnTraL

9th September 2020
Arijana Šuvak

Fondacija Heinrich Böll i Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC su 19.04.2020. godine potpisali Ugovor o kooperaciji za realizaciju projekta „Energetska tranzicija na lokalnom nivou – EnTraL“. Period implementacije je mart – novembar.

Ključni problem kojim će se baviti projekt jeste nizak nivo znanja i svijesti o energetskoj tranziciji. Preoblikovanje energetskog sektora i postavljanje građana kao „ključnog igrača“ zahtjeva mnogobrojne akcije. Građani moraju biti svjesni što je moguće napraviti (tj. koji se potencijal obnovljivih izvora energije može primijeniti), na koji način je to moguće (tj. koji je poslovni model primjenjiv, npr. energetske zadruge) i kako se može finansirati (npr. crowdfunding projekat čiste energije u rukama građana). To zahtjeva veliku potrebu za jačanjem i razvojem kapaciteta opće javnosti. Jedan projekt to ne može napraviti sam, ali ako se aktivira više projekata jedan za drugim, može se pokrenuti velika kampanja za podizanje svijesti na nivou države. U tu svrhu treba obaviti nekoliko aktivnosti poput razvoja lako razumljivog materijala (atlas pisan ne-inžinjerskim jezikom), a građanima se mora obraćati i putem raznih platformi (putem interneta i društvenih medija) i direktno (kroz informativne dane).

Kroz projektne aktivnosti će se prezentovati svim ciljnim skupinama na koji način je moguće smanjiti račune za energiju kroz realizaciju većeg broja mjera za uštedu energije, kako doprinijeti održivom korištenju energije i smanjenju emisija zagađujućih materija i stakleničkih gasova, mogućnosti zamjene fosilnih goriva s obnovljivim što doprinosi povećanju sigurnosti u snabdijevanju energentima i energijom.

Kao direktni rezultat kampanje, info dana i izrade učila kroz predmetni projekat energetske tranzicije na lokalnom nivou će se postići slijedeći efekti:

  • zapošljavanje (lokalni benefit),
  • sigurnost snabdjevanja energijom (državni/nacionalni benefit),
  • smanjenje emisije ugljen dioksida (globalni benefit),
  • smanjenje emisije zagađujućih materija u zrak (lokalni i regionalni benefit).

Cilj projekta je podići nivo osviještenosti i predstaviti ulogu različitih lokalnih interesnih grupa u procesu energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Kroz različite edukativne sastanke i promo materijale, nastojat će se evidentirati postojeće „kočnice“ i prezentovati mogućnosti djelovanja na lokalnom nivou. U projektu će se ravnopravno razmatrati učešće i povezivanje različitih društvenih grupa i organizacija. Generalno, projekat ima za cilj da građani i lokalna zajednica preuzmu inicijativu kako bi osigurali bolji i kvalitetniji životni standard.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *