EduFootprint Plus, ključni projekat za unapređenje upravljanja energijom i resursima u javnim zgradama

26th November 2021
Arijana Šuvak

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC je neprofitna nevladina organizacija, osnovana u Sarajevu 2005. godine. Glavni ciljevi djelovanja REIC-a su identifikacija okolinskih problema i potreba, te unapređenje kroz edukaciju. Iako je REIC lociran u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), djelovanje organiyacije pokriva region jugoistočne Evrope: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju i Srbiju.

Kroz projekat EduFootprint PLUS, REIC će imati priliku da djeluje na širem području djeleći rezultate sa svim pridruženim partnerima, kako bi se obavezali da integrišu pojednostavljeni pristup procjene životnog ciklusa (Life Cycle Assessment), koji se treba koristiti kao podrška strategijama energijske efikasnosti.

Unapređenje energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini je vrlo spor proces. Od ukupno 142 opštine, samo 37 opština je razvilo SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Pred nama je još uvijek mnogo posla. U takvim okolnostima, pronašli smo mogućnost da iskoristimo rezultate projekta EduFootprint PLUS i promovišemo alate i metodologiju, koji se mogu koristiti u budućem razvoju i unapređenju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na području Crne Gore i Albanije.

REIC će podsticati primjenu pristupa EduFootprint Plus na lokalnom, državnim i međudržavnom nivou, tako što će podržati primjenu alata EduFootprint PLUS u javnim objektima. U Bosni i Hercegovini, pristup EduFootprint Plus će biti primijenjen na objektu Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine je najstarija i jedina samostalna institucija u oblasti transfuzijske medicine u Bosni i Hercegovini, kao i naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Obzirom na značaj objekta, njenu funkciju, a posebno kad sagledamo opšte stanje objekta i energijske karakteristike, nije bilo teško izabrati upravo ovaj objekat za testiranje EduFootprint alata i metodolgije. Ovo je izvrsna prilika da se analizira okolinski uticaj objekta, a prije nego što se pristupi bilo kojoj budućoj sanaciji ili renoviranju. Na taj način ćemo moći uporediti rezultate prije i poslije sanacija, te izvući opšti zaključak i preporuke.

Objekat je smješten u centru grada. Izvorni dio objekta Zavoda je izgrađen 1958. godine, a nadograđen je 1990. godine. Objekat se sastoji od podruma, prizemlja i jednog sprata, ukupne površine je 2.536 m2, od čega je grijano 1.952 m2 prostora. Zavod ima oko 100 uposlenika, te prosječno 100 posjetilaca/korisnika dnevno.

Nažalost, zgrada je generalno u lošem stanju. Godinama nije bilo značajnih radova na rekonstrukciji, ako izuzmemo sanaciju ravnog krova novijeg dijela zgrade. Shodno tome, potrebno je mnogo ulaganja u cilju povećanja energijske efikasnosti objekta. Trenutni energijski razred zgrade je C, sa specifičnom godišnjom potrebnom energijom za grijanje od 121 [kWh/(m2a)].

Gospođa Mirela Crnkić, šef Odsjeka za tehničke poslove u Zavodu, podijelila je s nama mišljenje o energijskoj efikasnosti Zavoda:

“U Sarajevu smo svakodnevno, a posebno u narednim zimskim mjesecima, svjedoci zagađenja zraka i potrebe podizanja svijesti o efektima energijske efikasnosti. Samo stvarnim praćenjem potrošnje mogli bismo dobiti optimalne informacije za poboljšanje sistema. U Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine trenutno imamo najveći problem sa toplotnom energijom. Neophodno je smanjiti gubitke toplotne energije u zgradi Zavoda i to je naš dugoročni projekat. Bilo bi važno imati više informacija o svim drugim mogućim poboljšanjima i uštedama, koje su dostupne i jednostavnije.”

Rezultati EduFootprint projekta biće dostupni zaposlenima i korisnicima/posjetiocima Instituta, dok će REIC raditi na prezentaciji i promociji između svih ostalih relevantnih aktera u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *