Posts Tagged "istraživanje"

Istraživanje o cirkularnoj ekonomiji

Nov 04 2020

Circular Economy Beacons je međunarodni projekat koji za cilj ima kreiranje jedinstvenog ekosistema koji će podržati inovacije i implementaciju cirkularne ekonomije. Osnovna…