Kreirana “Mapa puta niskoemisionog razvoja na lokalnom nivou”

10th December 2018
Nihad

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) u saradnji sa njemačkom Fondacijom Heinrich Böll provodi projekat LEMDEL – Low EMission DEvelopment at Local Level (Niskoemisioni razvoj na lokalnom nivou). 

U okviru projekta održana su tri seminara širom BiH,  sa preko 50 učesnika, te radionica na temu „Niskoemisioni razvoj na lokalnom nivou“. Radionica je održana u Sarajevu, 30.10.2018. godine, u hotelu Bristol. Izlazi (rezultati) sa ove radionice koristili su se kao osnova za izradu mape puta niskoemisionog razvoja na lokalnom nivou u BiH koju možete preuzeti ovdje.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *