EduFootprint Plus: Life Cycle Assessment (LCA) i Organisation Environmental Footprint (OEF)

7th January 2022
Arijana Šuvak

Glavni cilj projekta EduFootprint Plus je osposobljavanje vlasnika i upravitelja javnih objekata da izračunaju okolinski otisak, koji je posljedica odvijanja svih aktivnosti u javnim objektima. EduFootprint Plus koristi pojednostavljenu metodu životnog ciklusa, kroz koju se identifikuju značajna područja uticaja na okoliš, nakon čega se radi na unapređenju ponašanja korisnika kako bi se smanjio ukupni okolinski otisak, kroz kapitalizaciju finalnih proizvoda EduFootprint projekta: kalkulator i aplikacija.

Kroz Procjenu životnog ciklusa (LCA – Life Cycle Assesment)  EduFootprint omogućava vlasnicima, upraviteljima ili korisnicima javnih objekata da razumiju uticaj na okoliš, koji se ostvaruje kroz sve procese i aktivnosti koji se odvijaju u javnom objektu.  Ovaj pristup ne uzima u obzir samo direktne uticaje objekta (potrošnju energije), nego i indirektne uticaje, kao što su uticaji na okoliš koji se ostvaruju kroz potrošnju resursa kroz javne nabavke, mobilnost, osvještenost i ponašanje ljudi, te upravljanje otpadom. Ova metoda obuhvata sve faze životnog ciklusa proizvoda, od izdvajanja sirovine, kroz proizvodnju, distribuciju, do konačnog odlaganja (kraja životnog ciklusa).

EduFootprint Plus projekat, uz LCA pristup, koristi i OEF metodu, kao alat koji pomaže pri donošenju odluka, kako bi se poboljšao uticaj raznih energijskih i okolinskih usluga, te kako bi se povećala efikasnost izvora.OEF metoda (eng. Organisation Environmental Footprint) služi za modeliranje i kvantificiranje okolinskih uticaja protoka materijala/energije, nastalih emisija i odlaganja otpada, povezana s  aktivnostima organizacije s aspekta snadbijevanja. 

Projekat EduFootprint Plus će prenijeti kompletan set testiranih alata (kalkulator i aplikacija) i zajedničkih parametara na transnacionalnom nivou, a koji će moći ukazati na cjelovit i realan uticaj javnih objekata na okoliš.

Projekat će predstaviti sistem planiranja (sistem e-podrške, uključujući EduFootprint alate), kako bi se razumjelo kroz koje aktivnosti i usluge se ostvaruju najveći uticaji i kako bi se planirale mjere, zasnovane na  identifikovanim potrebama za poboljšanje upravljanja energijom i kroz edukaciju ljudi koji ih koriste.

To će omogućiti upraviteljima i vlasnicima javnih objekata da poboljšaju svakodnevnu praksu i promovišu dobre prakse, te da olakšaju procese praćenja i planiranja koji se poduzimaju uglavnom na tehničkom i operativnom nivou.

Unapređenje upravljanja energijom u javnim objektima podrazumijeva identificiranje i mjerenje svakodnevnog “ponašanja” korisnika javnih objekata. EduFootprint se može koristiti za analizu promjene uticaja na okoliš pri analizi promjene ponašanja u različitim vrstama javnih objekata, a unapređenja se mogu usmjeriti ka održivim rješenjima.  Detaljnije i češće mjerenje i praćenje ponašanja se može uzeti kao značajan faktor u ostvarivalnju klimatskih ciljeva. Naše istraživanj, provedeno u početnoj fazi projekta, pokazalo je velike sličnosti u ponašanju. Prema tome, možemo povući sličnosti i replicirati mjere za unaređenje.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *